Koszyk Moje konto Rejestracja
ubranka dla psów
akcesoria dla psów
legowiska dla psów
ubranka dla psów

użytkowanie i konserwacja ubranek

Odzież w czasie użytkowania i w procesach konserwacji ulega niszczeniu pod działaniem czynników   mechanicznych i chemicznych, których wielkość zależy od warunków użytkowania. Siły mechaniczne, działające w procesie użytkowania, powodują przecieranie się tkaniny, jej wypychanie, rozdzieranie, rozciąganie. Zwykle ślady zniszczenia występują stopniowo. Początkowo rozluźnia się struktura tkaniny i osłabieniu ulegają poszczególne włókienka, a następnie przerywają się nitki i ujawniają się zniszczenia tkaniny (przetarcia, dziury itp.).

Najważniejszymi właściwościami wytrzymałościowymi tkanin jakie stosujemy podczas produkcji ubranek dla psów jest odporność na ścieranie oraz wytrzymałość na rozciąganie.

Odporność tkanin na ścieranie. Tkanina w użytkowaniu ulega zwykle zniszczeniu pod działaniem tarcia tkaniny o tkaninę lub tkaniny o powierzchnię innego ciała, np. o powierzchnię ciała psa, guzików.

Stopień przecierania się tkaniny ubranka zależy od rodzaju włókna, z którego jest utworzona, od skrętu nitek, splotu, gęstości tkaniny i jej wykończenia. Nitka skręcona wielostopniowo, zastosowana na osnowę i wątek, zwiększa odporność tkanin na tarcie.